Ліквідація підприємства під ключ

Що таке ліквідація підприємства?

Ліквідація підприємства – це процес продажу активів компанії з метою погашення боргів. Ліквідація може бути добровільною і примусовою.

Добровільна ліквідація підприємства — це коли директори компанії вирішують продати всі активи компанії та розподілити їх між акціонерами. Примусова ліквідація – це коли суд постановляє ліквідувати компанію, оскільки вона не може сплатити свої борги.

Які переваги ліквідації підприємства?

Ліквідація підприємства – це процес продажу активів підприємства, яке ліквідується. Цей процес можна виконати двома способами:

1) Компанія може продати свої активи іншій компанії або фізичній особі.

2) Компанія може продати свої активи ліквідатору, який потім продасть їх тому, хто запропонує найвищу ціну.

Перевагами ліквідації підприємства є:

 • Це допомагає скоротити час, необхідний для продажу активів, а також допомагає отримати кращі ціни на них.
 • Це допомагає зменшити витрати компанії на зберігання та обслуговування цих активів.
 • Це допомагає зменшити ризик, пов’язаний із продажем цих активів окремо, оскільки вони продаються за один раз одному покупцеві.

Ліквідація – це одна із форм припинення юридичної особи (стаття 104 Цивільного кодексу України).

Юридична особа ліквідується:

 • за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв’язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами;
 • за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади;
 • за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках, встановлених законом, – за позовом відповідного органу державної влади.

Як підготуватися до успішного процесу ліквідації підприємства?

Процес ліквідації підприємства є складним. Це вимагає багато підготовки та виконання кроків, щоб забезпечити успішний процес.

Першим кроком у цьому процесі є визначення активів і зобов’язань компанії. Це допоможе вам визначити, що вам потрібно зробити з активами вашої компанії, наприклад продати їх або ліквідувати. Другим кроком є визначення суми, яку ви хочете отримати від продажу активів вашої компанії. Третій крок – знайти покупця на активи вашої компанії, що можна зробити за допомогою реклами або за допомогою аукціоніста. Четвертий крок – знайти покупця для зобов’язань вашої компанії, що можна зробити за допомогою реклами або за допомогою аукціоніста. П’ятий крок — у разі необхідності подати заяву про банкрутство, а потім остаточно припинити діяльність вашої компанії.

Ліквідація підприємства – покрокова інструкція

Ліквідація підприємства – це непростий процес. Це вимагає багато підготовки та кроків.

Першим кроком у ліквідації підприємства є підготовка до неї. Це включає підготовку до ліквідації, підготовку до продажу та підготовку до банкрутства. Другим кроком ліквідації підприємства є продаж усіх активів, які не є необхідними або не можуть бути продані. Третім етапом ліквідації підприємства є погашення всіх боргів і зобов’язань, які є у підприємства. Четвертим етапом ліквідації підприємства є розподіл будь-яких активів, що залишилися, між акціонерами чи іншими зацікавленими сторонами відповідно до їх частки акцій або домовленості з ними.

Ліквідація — це одна з форм припинення діяльності суб’єкта господарювання. Відсутність правонаступництва, тобто передачі прав та обов’язків третій стороні, відрізняє її від реорганізації. Яка послідовність дій при ліквідації, у якій черзі погашаються борги та як звільнити працівників при ліквідації? Що таке ліквідаційний баланс підприємства? Розглянемо, що означає ліквідація юридичної особи в 2023 році.

Підприємство може бути ліквідоване різними способами, як правило, це має зробити самостійне рішення його учасників або уповноважений на це орган. Наприклад, статут (або самоліквідація) часто є одним із способів припинення діяльності компаній. Причини можуть бути різні: економічні, досягнення мети діяльності, обставини визначені статутом тощо (підстава – пп. «1» ч. 1 ст. 110 ЦКУ). Серед можливих формальних причин також невиконання ліміту по чистим активам, їнього зниження у ТОВ понад 50% у порівнянні з показником попереднього року (ч. 3 ст. 31 Закону про ТОВ). Також є норма й для АТ – ліквідація, якщо чисті активи менші розміру статутного капіталу (ч. 3 ст. 155 ЦК); за рішенням суду. Процедура схожа, але рішення тут приймає суд і ліквідаційну комісію теж призначає суд; ліквідація при банкрутстві підприємства, яку може ініціювати як суд, наприклад за поданням кредитора, або ж сам власник підприємства. Її метою є задоволення потреб кредиторів шляхом продажу майна підприємства. Ми розглядаємо особливості тільки самоліквідації, так як ліквідація при банкрутстві має свою специфіку, яка визначається зокрема Кодексом України з процедур банкрутства.

 1. Збираємо загальні збори або інший орган, який визначений статутом. Це стосується усіх господарських товариств, наприклад ТОВ, ТДВ, АТ. Зверніть увагу, що у ТОВ, наприклад треба отримати на загальних зборах ¾ голосів учасників (ч. 2 ст. 34 Закону про ТОВ). Для ПП готуємо просто рішення власника, якщо він один. Зверніть увагу, що у ТОВ і ТДВ рішення про ліквідацію заборонено приймати шляхом опитування (ч. 2 ст. 36 Закону про ТОВ).
 2. На зборах затверджуємо комісію з ліквідації. Прийняте рішення по ліквідацію та комісію фіксуємо через протокол зборів. Обов’язково в ньому визначаємо порядок проведення ліквідації, її строки (не менше 2-х та не більше 6-и місяців з дня оприлюднення рішення), персональний склад ліквідаційної комісії (ПІБ членів, реєстраційні номери її облікових карток платників податку), права та обов’язки комісії. Крім того, визначаємо режим роботи підприємства на період ліквідації та призначаємо відповідальних за складання ліквідаційного балансу. Законодавчих вимог до складу комісій немає, але, як правило, до її складу включають засновників підприємства, директора, головного бухгалтера, юриста, аудитора. Може бути комісія і у складі однією особи – ліквідатора, наприклад у ПП або у невеликих підприємств з незначною вартістю активів і невеликою кількістю працюючих. Особливу увагу звертаємо на призначення керівника ліквідаційної комісії, адже саме він після рішення зборів стає фактичним керівником підприємства, підписуватиме податкову, фінансову та іншу звітність та подасть заяву на внесення запису про ліквідацію юридичної особи у ЄДР. Найчастіше ним стає керівник підприємства. Однак власники можуть призначити будь-кого й не тільки працівника підприємства. До речі, керівника ліквідаційної комісії можна й поміняти пізніше, уже в процесі ліквідації. Теж рішенням загальних зборів. Одразу після рішення зборів керівнику ліквідаційної комісії краще отримати одразу кваліфікований електронний підпис, адже йому потім подавати звітність до ДПС, яка здебільшого електронна.
 3. Реєструємо рішення про ліквідацію у держреєстратора (центри надання адміністративних послуг при місцевих радах, нотаріуси, акредитовані суб’єкти). Зробити це потрібно протягом 3-х робочих днів з дня прийняття рішення про ліквідацію (ч. 1 ст. 105 ЦКУ).
 4. Повідомляємо контролюючі органи та кредиторів про ліквідацію підприємства. У довільній формі надсилаємо повідомлення до ДПС про початок процедури ліквідації. Хоча вони й так дізнаються усе з ЄДР, але чомусь у роз’ясненні ДПС про порядок припинення юридичних осіб таке повідомлення існує. Це можна зробити письмово або через листування в електронному кабінеті.
 5. Проводимо інвентаризацію та оцінку майна, затверджуємо початковий ліквідаційний баланс. Припинення юрособи є випадком обов’язкового проведення інвентаризації згідно п. 7 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань з наказу Мінфіну від 02.09.2014 № 879. Здійснюємо її на дату прийняття рішення про ліквідацію або іншу дату визначену зборами. Інвентаризація має бути суцільна та охоплювати всі види зобов’язань та активів підприємства незалежно від їхнього місцезнаходження.
 6. Припиняємо трудові відносини з працівниками. Ліквідація підприємства звільнення працівників: регулюється п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП та ст. 492 КЗпП.
 7. Стягуємо дебіторську заборгованість та продаємо майно при потребі. Спочатку усіх дебіторів повідомляємо письмово, що їхній кредитор припиняється (ч. 1 ст. 111 ЦКУ).
 8. Розраховуємося з кредиторами.
 9. Складаємо та затверджуємо на зборах засновників проміжний ліквідаційний баланс та розраховуємося з учасниками (засновниками). Здійснюємо це лише після остаточного розрахунку з кредиторами. Усе майно, яке залишилося після задоволення їхніх вимог, розподіляємо між засновниками пропорційно до їхніх часток у статутному капіталі. Після задоволення вимог кредиторів здійснюємо розрахунки з учасниками підприємства пропорційно їхнім корпоративним правам. Однак слід врахувати необхідність сплатити ще податки, які можуть виникнути між датами проміжного та кінцевого ліквідаційного балансу. Наприклад, при розрахунках з учасниками може виникати ПДФО, ВЗ та ЄСВ.
 10. Закриваємо реєстраційні питання та скасовуємо дозвільні документи. Тут уже все індивідуально.
 11. Складаємо кінцевий ліквідаційний баланс та подаємо всю звітність. За законодавством він складається уже після подачі звітності в контролюючі органи та розрахунку з кредиторами (ч. 7 та ч. 11 ст. 111 ЦКУ). Його затверджуємо на зборах учасники підприємства, яке ліквідується.
 12. Завершуємо процедуру ліквідації у держреєстратора. Не раніше строку закінчення заявлення вимог кредиторів ліквідаційній комісії подаємо (ч. 13 ст. 17 Закону № 755) різноманітну документацію.

Звільнення працівників при ліквідації підприємства

 • При ліквідації юридичної особи вся чисельність працівників скорочується та весь штат працівників ліквідується.
 • Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України тукладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.
 • Після прийняття рішення про ліквідацію керівник юридичної особи видає наказ про скорочення всього штату підприємства.
 • Із цієї миті починається процедура зі звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією підприємства. Потім необхідно здійснити дії щодо вивільнення працівників (ст. 492 КЗпП). Важливим етапом звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією підприємства є здійснення з ним належних розрахунків (зарплати, компенсації за невикористану відпустку та вихідної допомоги). З таких виплат утримують ПДФО і ВЗ. Остаточний розрахунок із працівником здійснюють у день його звільнення. Крім того, у день звільнення працівнику необхідно видати трудову книжку із записом про звільнення, надати копію наказу про звільнення, ознайомити його із записом, який заноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про звільнення.
 • При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку. Звільнення за пунктом 1 ст. 40 КЗпП України провадиться з наданням гарантій, пільг і компенсацій, передбачених главою III-А КЗпП України щодо забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників.

Починаємо заздалегідь та витримуємо такі строки:

 • не пізніше ніж за 3 місяці до запланованої дати звільнення повідомляємо профспілкову організацію (за наявності). Якщо немає профспілки, то повідомляємо представників трудового колективу, наприклад на його зборах;
 • не пізніше ніж за 2 місяці видаємо відповідний наказ з указанням дати та причини скорочення. У цей же строк слід повідомити кожного, кого звільняємо під підпис;
 • одночасно з виданням наказу про скорочення повідомляємо за формою № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці» державну службу зайнятості за місцем знаходження (пп. «4» ч. 3 ст. 50 Закону «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067, далі – Закон № 5067). Зверніть увагу, що існуючі норми щодо кількості працівників для «масового звільнення» з ч. 1 ст. 48 Закону № 5067 у даному разі не застосовуються, тобто форму № 4-ПН при ліквідації подаємо завжди незалежно від кількості працівників, які заплановані до звільнення;
 • у запланований день видаємо наказ про звільнення. Кожного працівника ознайомлюємо з ним під підпис. До цього дня включно здійснюймо розрахунок, компенсацію за невикористану відпустку, а також вихідну допомогу в розмірі не менше середньомісячного заробітку за останні 2 місяці (ст. 44 КЗпП). Не пізніше дня звільнення видаємо трудову книжку з відповідним записом та засвідчену копію наказу про звільнення (ст. 47 КЗпП). Причина звільнення у трудовій книжці – «Звільнений у зв’язку з ліквідацією підприємства, п. 1 ст. 40 КЗпП України». Тих працівників, які не хочуть працювати до визначеної у попередженні дати звільнення, можна звільнити й раніше за цією ж статтею КЗпП – так роз’яснює Держпраці.

Закриття банківських рахунків, анулювання свідоцтв, дозволів та виключення з реєстрів

Для оперативного та якісного проведення процедури припинення та зняття з обліку в територіальних органах ДФС платнику податків необхідно вжити заходів для закриття розрахункових рахунків в банківських установах (за наявності і рахунки в цінних паперах) та отримання виписки по рахунку за останні 3 роки, анулювання свідоцтв, дозволів, акредитації на митниці, виключення з реєстрів, тощо (ст.111 Цивільного кодексу України).

Спочатку усіх дебіторів повідомляємо письмово, що їхній кредитор припиняється (ч. 1 ст. 111 ЦКУ). Далі повернення боргів залежить від строку настання виконання зобов’язання:

 • в межах тривалості процедури ліквідації – чекаємо на повернення боргу;
 • строк не встановлений або визначений на момент пред’явлення вимоги – чекаємо погашення боргу у 7-денний строк від дня пред’явлення вимог (ч. 2 ст. 530 ЦКУ);
 • понад термін процедури ліквідації – слід запропонувати боржнику добровільно. погасити борг раніше. Законодавчо змусити дебітора погасити борг з причини того, що розпочата самоліквідація не можна (при банкрутстві – ситуація інша). Коли по зобов’язанню встановлений строк виконання, то воно має бути погашеним саме в цей строк (ст. 530 ЦКУ). Можливо, через боржника доведеться й продовжити процедуру ліквідації. Якщо отримати борг не вдасться, то борг слід списати як безнадійний і зобов’язання тоді буде припинено на підставі ст. 609 ЦКУ.

Перевірка контролюючого органу

Документальні позапланові перевірки платників податків, щодо яких прийнято рішення про припинення юридичної особи, розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків проводяться відповідно до підпункту 78.1.7, пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України.

Керівником територіального органу ДПС може бути прийнято рішення про зняття з обліку без проведення документальної перевірки у разі, якщо суб’єкт господарювання не звітує або звітує про відсутність операцій, не має відкритих розрахункових рахунків (не відкривались або закриті більше ніж 1095 днів або виписка банку підтверджує відсутність руху коштів), не має податкового боргу, не має працівників (всіх звільнено), анульовано свідоцтва платника ПДВ, виключено з реєстрів та ін.

Отримання довідок від ДПСУ та ПФУ

Після проведеної документальної позапланової перевірки платника податків та його відокремлених підрозділів та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених грошових зобов’язань такого платника податків та його відокремлених підрозділів, у разі відсутності заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи, та встановлення факту відсутності заборгованості платника податків та його відокремлених підрозділів перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, територіальний орган ДФС підписує обхідний лист такого суб’єкта господарювання та в порядку обміну інформацією між органами ДФС та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України направляє інформацію про відсутність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи. (ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» ).

Передача документів до архівних установ, знищення печаток та штампів

Необхідно передати до відповідної архівної установи документи, які підлягають тривалому зберіганню, в результаті чого отримати відповідну довідку. Для прикладу, тривалому зберіганню підлягають відомості про виплату заробітної плати, тощо.

Необхідно самостійно організувати знищення печаток та штампів компанії (зобов’язання здавати печатки і штампи для знищення в органи внутрішніх справ немає, оскільки відповідна норма втратила чинність). Потрібно створити комісію зі знищення печаток і штампів. Така комісія може бути створена наказом керівника підприємства із подальшим складанням відповідного акту на знищення) (наказ Міністерства юстиції України від 14.03.2013 №430/5).

Внесення відомостей про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру

Завершальним етапом в процедурі ліквідації підприємства є внесення державним реєстратором до Реєстру даних про проведення реєстрації припинення юридичної особи шляхом ліквідації, про що видає ліквідатору (голові ліквідаційної комісії) повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи. (ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»). Дана процедура проводиться після успішного завершення попередніх етапів процедури ліквідації компанії.

Ліквідація підприємства бухгалтерський облік

У цілому сам облік процесу ліквідації нічим не відрізняється від обліку звичайних господарських операцій, адже нічого надзвичайного не відбувається – нарахування зарплати, продаж майна, розрахунки з дебіторами і кредиторами, взаємозаліки. Єдине, що побільшає типових операцій для даного етапу:

 • продаж основних засобів з використанням субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»;
 • якщо певний майновий комплекс планується продати разом з зобов’язаннями по ньому, то такі зобов’язання показуємо за субрахунком 680 «Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу»;
 • відступлення права вимоги – підприємству може знадобитися швидше погасити дебіторську заборгованість;
 • переведення боргу; списання безнадійної заборгованості; розрахунки з учасниками.

ВИДИ ЛІКВІДАЦІЙНИХ БАЛАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА Вид ліквідаційного балансу Коли складається Особливості Призначення балансу початковий Після інвентаризації та оцінки майна Враховує результати оцінки, усі невраховані активи мають бути оприбутковані. Усі необоротні активи, які мають бути продані, слід перевести на субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» Інвентаризувати усе майно та борги, а також визначити, чи вистачає активів на покриття зобов’язань підприємства проміжний Після розрахунку з кредиторами У ньому уже немає залишків по рахунках зобов’язань 5-го і 6-го класу Визначити виплати учасникам (засновникам), здійснити пропорційний розподіл майна між ними кінцевий («нульовий») Після остаточного розрахунку з учасниками Залишки на кінець періоду – нульові по всім статтям активів і пасивів (лист Мінфіну від 02.08.2007 р. № 31-34000-10-10/15607) Оформити у бухгалтерському обліку  ліквідацію підприємства та відзвітуватися перед органами

Ліквідація – процес, при якому відбувається припинення фінансово-господарської діяльності юридичної особи. Ліквідація підприємств може відбуватися за ініціативою власників або регулюючих органів. Ліквідуємо підприємства всіх форм власності (ТОВ, ПАТ (ВАТ), ПрАТ (ЗАТ), ФОП (СПД), ПП) по всій Україні, будь-якої складності, з гарантією.

Для яких підприємств підходить?

 • для підприємств, які не мають заборгованості перед бюджетом і контрагентами;
 • для підприємств, які вчасно подавали податкову і бухгалтерську звітність.
 • Переваги: низька вартість в порівнянні з іншими видами ліквідації підприємств.
 • Недоліки: проведення позапланових перевірок контролюючими органами; термін проведення процедури залежить від швидкості проведення перевірок і видачі довідок про відсутність заборгованості. Результат, який Ви отримаєте:
 • ліквідація позбавить Вас від необхідності постійної здачі «порожній» звітності та оплати обов’язкових платежів;
 • виключення підприємства з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців України;
 • зняття з обліку в податкових органах, тобто офіційно закрито. 3 причини працювати з нами:
 1. у нас своя команда арбітражних керуючих;
 2. ми консультуємо на всіх стадіях процедури безкоштовно;

за 20 років наші юристи накопичили велику правозастосовчу практику, напрацьовані варіанти протидій в різних ситуаціях, сформульовані шаблони документів.

ЗА 14 РОКІВ РОБОТИ МИ УСПІШНО РЕАЛІЗУВАЛИ БІЛЬШЕ 1000 ПРОЕКТІВ!

Коли потрібен адвокат для ліквідації юридичної особи?

 • Без допомоги фахівця не обійтися, якщо потрібно вирішити питання зміни організаційно-правової форми.
 • Повної або часткової заміни власників корпоративних прав, а також у випадках: ліквідації підприємства (добровільно або в примусовому порядку).
 • Пред’явлення претензії до боржника.
 • Ухвалення рішення про ліквідацію НП.
 • Необхідність збору документів і складання відповідної заяви до суду про порушення справи про банкрутство ТОВ.

Вартість послуг ліквідації підприємства

Вартість залежить від регіону підприємства, оборотів, кількості співробітників, ведення бухгалтерії та інших факторів. У вартість послуг включено повний супровід ліквідації підприємства. Ми постійно тримаємо Вас в курсі етапів процедури і за запитом надаємо як усний так письмовий звіт про виконану роботу і додаткові консультації в нюансах законодавства про ліквідацію.

ПослугаВартістьТермін
Юридична особа (всі форми власності)від 19000 грн3-8 міс.
ФЛПвід 3999 грн.3-6 міс.
Підприємство з боргамивід 16000 грн.від 3 робочих днів

Яка вартість ліквідації юридичної особи?

Ціновий еквівалент послуги з ліквідації ТОВ є різним. Він залежить від того це експрес ліквідація ТОВ або це звичайна ліквідація. Також на вартість послуг з ліквідації ТОВ впливає відбуватися закриття ТОВ з боргами або ліквідація ТОВ без боргів.

Перелік необхідних документів при ліквідації фірми

 1. Документи для Державного реєстратора – державному реєстратору подається нотаріально завірена копія рішення про ліквідацію та документи, підтверджують подач оголошення про початок ліквідації.
 2. До податкової інспекції необхідно подати заяву від юридичної особи про зняття її з обліку оформлене за формою №8-ОПП, рішення про ліквідацію підприємства (копія), копія рішення про призначення комісії, відомість від державного реєстратора, що підтверджує внесення в реєстр позначки про ліквідацію, далі протягом 10 днів необхідно надати фінансовий звіт.
 3. Подача заяв в державні органи про ліквідацію юридичної особи (пенсійний фонд, фонд соціального страхування та інші). Такі заяви повинні бути представлені в десятиденний строк з дня прийняття рішення про ліквідацію.
 4. Закриття банківських рахунків підприємства, що ліквідується.
 5. Передача в архівні установи документів підприємства, що ліквідується.
 6. Отримання довідки від державного реєстратора про ліквідацію підприємства.

Чому вигідніше скористатися допомогою з ліквідації фірми?

 • Знадобиться набагато менше часу ніж займатися цим питанням самому.
 • Економія не тільки часу, а й коштів.
 • Повний відповідності нормам законодавства.
 • Впевненість в результаті.